בעקבות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, בעל עסק אשר מעוניין לקבל אישור כבאות, אין צורך לגשת כבעבר ולהחתים את מערך הכבאות.
במקום זאת, עליו להיכנס ללינק, לקרוא את ההנחיות החדשות, ועל פי המפרטים המצוייים, לחתום על תצהיר בנוכחות עו"ד ולהגישם למחלקת רישוי העסקים
הסבר ופירוט - יש ללחוץ כאן