בשעת חירום- דף זה יעודכן בכל ההנחיות הביטחוניות באופן שוטף.