ייעוד המחלקה:

מתן שירותים לראש המועצה.
 

תחומי עיסוק:

  • תכנון וניהול סדר יום ראש המועצה.
  • ריכוז וטיפול בפניות התושבים במכלול תחומים.
  • בקרה ומעקב אחר ביצוע משימות ראש המועצה.
  • אירוח אנשי ציבור.
  • קיום קשר רציף עם התושבים, וועדים וגופים נוספים.
  • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה.

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר

פרטי יצירת קשר

תמיר עידאן
ראש המועצה

אבי טייב
עוזר ראש המועצה

ג'ולי פורת
עוזרת ראש המועצה

רם חכמון
דובר המועצה

לימור חג'בי
מנהלת לשכת ראש המועצה

שיר מגן
מזכירת לשכת ראש המועצה

פקס:  9930807 /08